Wydobądź
ze swojego zespołu
to, co najlepsze, bo

Możecie więcej
MotivON
Zobacz Wideo

Platforma sprzedażowo-rozwojowa MotivON

to wszystkie Twoje potrzeby w jednym miejscu

Zadania

Rozwój

Biblioteka

Forum

Katalog nagród

Kalendarz

Moje konto

Raporty

Panel

Co to jest MotivON?

 • MotivON to nowoczesna platforma sprzedażowo-rozwojowa dla szefów sprzedaży i pracowników sił sprzedaży, integrująca elementy sprzedażowe, rozwojowe, edukacyjne i motywacyjne.

 • MotivON wspiera długofalowy wzrost sprzedaży oraz rozwój i motywację pracowników dzięki połączeniu tradycyjnych narzędzi prosprzedażowych ze świadomym wykorzystaniem umiejętności miękkich w codziennej pracy.

 • MotivON rozwija się razem z firmą, ponieważ wyniki jego działania są analizowane, a elementy wspierające sprzedaż i program rozwojowy są dostosowywane do potrzeb firmy.

Co to jest MotivON?
Co to jest MotivON?

Jak działa MotivON?

 • MotivON pozwala szefowi sprzedaży przydzielać zadania sprzedażowe dopasowane do poszczególnych pracowników sprzedaży lub grup handlowców.

 • MotivON daje pracownikom stały dostęp do wiedzy i wspiera rozwój ich umiejętności miękkich.

 • MotivON analizuje wyniki i postęp rozwoju, by skutecznie dopasować kolejne zadania do potencjału pracowników.

Kogo wspiera MotivON?

Szefów sprzedaży

Szefów sprzedaży

usprawnia procesy zarządcze, upraszcza monitorowanie i analizy oraz automatyzuje raportowanie

Dział handlowy

Dział handlowy

aktywizuje rozwój kompetencji miękkich, uruchamiając naturalny potencjał pracowników, co wpływa na poprawę wyników pracy, motywację i satysfakcję

MotivON

Dział marketingu i wsparcia sprzedaży

wykorzystuje sprawdzone narzędzia i techniki edukacyjne, tj. pigułki wiedzy i zadania, pozwalające na szybkie wdrożenie pracowników do nowych wyzwań

Szefów sprzedaży
Co zyskujesz dzięki MotivON?

Co zyskujesz dzięki MotivON

Zysk MotivON

MotivON pozwala precyzyjnie przydzielać zadania sprzedażowe do konkretnych pracowników lub grup handlowców.

Zysk MotivON

MotivON daje stały dostęp do analiz wyników zadań i postępów, co pozwala skutecznie zarządzać budżetem i przydzielać zadania wykorzystujące naturalny potencjał pracowników.

Zysk MotivON

MotivON rozwija i podnosi umiejętności miękkie pracowników, dzięki łatwoprzyswajalnym pigułkom wiedzy i aktywnościom pozwalającym na ich praktyczne zastosowanie w działaniach sprzedażowych.

Zysk MotivON

MotivON pozwala na odpowiednie i cykliczne wynagradzanie handlowców za ich rozwój i zaangażowanie. Daje pracownikowi możliwość wyboru nagrody.

Dlaczego MotivON działa?

Bo sprzedaż to praca z ludźmi, a jej kluczowymi elementami są zrozumienie, dobra komunikacja, empatia i autentyczność, czyli fundamenty umiejętności miękkich, które stale trzeba doskonalić. To robi MotivON.

Dlaczego MotivON działa?

Chcesz dowiedzieć się więcej o MotivON?

Wybierz preferowaną przez Ciebie formę kontaktu: napisz do nas, zadzwoń lub umów spotkanie,
a my chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Umów się na spotkanie

Porozmawiaj z naszym przedstawicielem i dowiedz się więcej na temat platformy MotivON.

Kontakt - MotivON

MotivON Team

Formularz kontaktowy

  Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na zadane pytanie. ROZWIŃ

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana przekazanych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego jest G3 Group Sp. z o.o. Warszawa (03- 253), ul. Białołęcka 174 (dalej: Administrator).

  2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@g3.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w cel obsługi formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na zadane pytanie oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

  4. Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

  5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  6. Przekazywanie/ udostępnianie danych osobowych innym podmiotom.

   1. Pani / Pana dane osobowe są przekazywane dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie stroną internetową www.motivon.pl, a także kancelariom prawnym, które obsługują administratora.

   2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia dotyczących Pani / Pana wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  7. Administrator nie przekazuje Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

  8. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt 3 celów i ich przetwarzanie zostanie zaprzestane, po tym jak przestanie istnieć przesłanka uzasadnionego prawnie interesu Administratora.

  9. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (w przypadkach opisanych w przepisach prawa) lub ograniczenia ich przetwarzania.

  10. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

  11. Źródło pozyskania Pani / Pana danych osobowych: formularz kontaktowy.

  Umów spotkanie MotivON

  MotivON Logo

  Rozpocznij swoją przygodę z MotivON

  Platforma sprzedażowo-rozwojowa MotivON to nowoczesny i kompleksowy system wsparcia sprzedaży, integrujący elementy sprzedażowe, rozwojowe i motywacyjne, stworzony przez agencję G3 Group sp. z o.o. na bazie wieloletniego doświadczenia w organizacji programów lojalnościowych, promocji i loterii konsumenckich oraz działań wspierających sprzedaż.